Regulamin

 

REGULAMIN
XXV OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU
 IM. JANA KILIŃSKIEGO
O NAGRODĘ FIRMY

Logo ParocTrzemeszno 3 maja 2016 r.


1. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGÓW:

 • upowszechnianie biegania – najprostszej i najefektywniejszej formy podnoszenia sprawności fizycznej,
 • pobudzenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzowanie Szlaku Piastowskiego,
 • upamiętnianie postaci Jana Kilińskiego,
 • upamiętnienie postaci Henryka Bisikiewicza,
 • integracja sąsiednich gmin: Trzemeszna i Mogilna, powiatów Gnieźnieńskiego i Mogileńskiego oraz sąsiednich województw: Wielkopolskiego i Kujawsko – Pomorskiego.

2. ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski Trzemeszna, 
 • Urząd Miejski w Mogilnie,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie,
 • Dom Kultury w Mogilnie.

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Dom Kultury w Trzemesznie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno i Mogilno.

3. BIEGI:

1) XXV Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego – dystans: 21,097 km.
2) Bieg na dystansie 3,5 km ulicami Trzemeszna.
3) Młodzieżowe biegi uliczne im. Henryka Bisikiewicza.
4) Biegi krótkodystansowe.


4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1) Ukończone 18 lat ( najpóźniej do 29.04.2016 r.).
2) Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.05.2016 r. w godzinach 7.30 – 9.00 znajdującym się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie.
3) Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
4) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

6. ZGŁOSZENIA:

1) Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem 
2) Informacje o harmonogramie wnoszenia opłaty startowej i rachunkach:
– opłata startowa wynosi:

 • w terminie do 17.04.2016 r. – 30,00 zł.
 • w terminie od 18.04.2016 r. do 03.05.2015 r. – 50,00 zł.

Chęć otrzymania rachunku należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym i podać niezbędne dane.

3) Opłata startowa jest dokonywana za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio po rejestracji internetowej.
4)  Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
5) W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 500 osób lista startowa zostaje zamknięta.
6) Zgłoszenia przez internet na stronie: http://bieg-kilinskiego.pl/
7) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
8) Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby (upoważnienia nie będą brane pod uwagę).
9) Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów wbudowanych w numer startowy zwrotnych.
10) W młodzieżowych biegach im. Henryka Bisikiewicza i biegach krótkodystansowych mają prawo startu uczniowie szkół podstawowych – urodzeni w latach 2003 – 2008  i młodsi.
Każdy zawodnik musi posiadać kartkę z imieniem, nazwiskiem, rocznikiem oraz pieczątką szkoły.


7. TRASA BIEGU:

1) Trasa XXV Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego –      21,097 km – trasa jest atestowana.
Start – Mogilno Rynek, Przebieg trasy ul. Benedyktyńska, Poznańska, a następnie przez miejscowości: Żabno, Wylatowo, Krzyżownica, Popielewo, Zieleń, ulicami miasta Trzemeszna: Orchowska, Mickiewicza, Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, pl. Kilińskiego, ul. Św. Jana, pl. Kosmowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sportowa, Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie.


8. PROGRAM IMPREZY:

1) XXV Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego – 21,097 km:

 • 9 .15 – otwarcie
 • 9 .30 – odjazd autokarów na start (Mogilno Rynek)
 • 10 .30 – start ostry biegu głównego – Rynek Mogilno
 • 13.30 – zakończenie imprezy Stadion Miejski w Trzemesznie.

2) Bieg na dystansie 3,5 km ulicami Trzemeszna – Start i Meta Stadion Miejski w Trzemesznie ( szczegóły odrębny regulamin) – start około godz. 10.40.

3) Biegi krótkodystansowe – Stadion Miejski w Trzemesznie:

 • 100 m – dziewcząt i chłopców – rocznik od 2008 i młodszy,
 • 200 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2007,
 • 300 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2006,
 • 400 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2005.

 Start około godz. 9.30.

4) Młodzieżowe Biegi im. Henryka Bisikiewicza – biegi odbywać się będą ulicami miasta Trzemeszna z metą na Stadionie Miejskim:

 • 800 m – dziewczęta, rocznik 2003 – 2004 (V-VI),
 • 1000 m – chłopcy, rocznik 2003 – 2004 (V-VI).

Start około godz. 9.30

4) Każdy zawodnik musi posiadać kartkę z imieniem, nazwiskiem, rocznikiem oraz pieczątką szkoły.

8. KLASYFIKACJA, NAGRODY:

1) W XXV Ogólnopolskim Biegu im. Jana Kilińskiego przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:
 • OPEN
 • Kategorie wiekowe:             
OPEN                           OPEN
M18: 18 – 29 lat          K18: 18 – 29 lat
M30: 30 – 39 lat          K30: 30 – 39 lat
M40: 40 – 49 lat          K40: 40 – 49 lat
M50: 50 – 59 lat          K50: 50 – 59 lat
M60: 60 – 69 lat          K60: 60 – 69 lat
M70: + 70 lat                 K70: + 70 lat
 • Kategoria Gmina Trzemeszno – w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy biegu głównego zameldowani w Gminie Trzemeszno.
 • Kategoria Gmina Mogilno – w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy biegu głównego zameldowani w Gminie Mogilno.
 • Klasyfikacja drużynowa – liczone będą czasy 4 pierwszych zawodników z poszczególnych drużyn.
2) Zwycięzcy w kat. generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki i nagrody pieniężne za zajęcie miejsc I – III w wysokości:
 • I miejsce 700zł
 • II miejsce 500zł
 • III miejsce 400zł

3) Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kategoriach wiekowych oraz w kategorii Gmina  Trzemeszno i Gmina Mogilno otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.

4) W kategorii drużynowej trzy najlepsze zespoły otrzymają statuetki.

5) Biegi młodzieżowe zostaną rozegrane i sklasyfikowane indywidualnie w poszczególnych grupach. Wszyscy uczestnicy zostaną sklasyfikowani i otrzymają medale, najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe.  Nagrody rzeczowe otrzymują:

 • Biegi młodzieżowe – pierwszych 6 zawodników,
 • Biegi krótkodystansowe  – pierwszych 6 zawodników.

6) Po ceremonii rozdania nagród wszyscy uczestnicy biegu będą mogli wziąć udział w loterii, w którym do zdobycia będą cenne nagrody: sprzęt AGD oraz sprzęt sportowy.

7) Wszyscy uczestnicy półmaratonu otrzymują pamiątkowy medal oraz pakiet startowy: koszulka techniczna, napój, baton, woda, talon na ciepły posiłek.

9. RÓŻNE:

1) Dojazd do Trzemeszna oraz koszty wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2) Przejazd z Trzemeszna na start (w Mogilnie) zapewnia Organizator o godz. 9.30.

3) Bezpłatne zakwaterowanie uczestników XXV Biegu im. Jana Kilińskiego Organizator rezerwuje w dniach z 2 na 3 maja 2016 r. w Hali OSiR przy ul. Piastowskiej 11 ( nr tel. 61 – 415 40 96 ).

4) Sekretariat Biegu mieści się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie i czynny będzie w godz. 7.30-9.00. Numery startowe wydawane będą w dniu 3 maja od godz. 7.30 – 9.00 w sekretariacie, a od godz. 9.30 na Rynku w Mogilnie.

5) Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6) Organizatorzy ponadto przewidują:

 • urządzenie czterech punktów odżywczych na trasie Biegu głównego oraz posiłek po zakończeniu Biegu na Stadionie Miejskim w Trzemesznie,
 • zabezpieczenie medyczne na Stadionie w Trzemesznie oraz karetkę pogotowia na trasie.

7) W przypadku pytań prosimy o kontakt: osir-trzemeszno@o2.pl , telefonicznie  Edyta Koperska tel. 691 808 908.

8) Zawodnicy i osoby funkcjonujące, akceptując regulamin i biorąc udział w XXV Ogólnopolskim Biegu im. Jana Kilińskiego udzielają jednocześnie zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich imion i nazwisk oraz zdjęć, dalej zwanych „wizerunkiem” przez Organizatorów i zastrzega iż udzielona zgoda obejmuje bezterminowo wykorzystywanie wizerunku w celach promujących bieg.

9) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Dodaj komentarz

Jest to półmaraton z Mogilna do Trzemeszna. Bieg główny odbywa się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, powiatu mogileńskiego i gnieźnieńskiego, ze startem na Rynku w Mogilnie i metą na Stadionie Miejskim w Trzemesznie. Droga asfaltowa.