Regulamin

WŚRÓD NAGRÓD LOSOWYCH BIEGU GŁÓWNEGO

TYGODNIOWE WCZASY Z RODZINĄ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „JUTRZENKA” W GOŁĄBKACH

REGULAMIN
XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU
 IM. JANA KILIŃSKIEGO
O NAGRODĘ FIRMY PAROC

Logo ParocTrzemeszno 3 maja 2014 r.


1. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGÓW 

 • upowszechnianie biegania – najprostszej i najefektywniejszej formy podnoszenia sprawności fizycznej,
 • pobudzenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzowanie Szlaku Piastowskiego,
 • upamiętnianie postaci Jana Kilińskiego,
 • upamiętnienie postaci Henryka Bisikiewicza,
 • integracja sąsiednich gmin: Trzemeszna i Mogilna, powiatów Gnieźnieńskiego i Mogileńskiego oraz sąsiednich województw: Wielkopolskiego i Kujawsko – Pomorskiego.


2. ORGANIZATOR

 • Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie, 
 • Urząd Miejski w Mogilnie,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie,
 • Fundacja Aktywne Trzemeszno.


3. WSPÓŁORGANIZATOR

 • Dom Kultury w Trzemesznie,
 • Dom Kultury w Mogilnie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno i Mogilno.


4. PROGRAM XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU IM. JANA KILIŃSKIEGO

4.1. XXIII Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego – dystans: 21,097km,
4.2. Młodzieżowe biegi uliczne im. Henryka Bisikiewicza – od 800 m do 1200 m,
4.3. Biegi krótkodystansowe – od 100 m do 400 m dla dzieci (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców).


5. WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. ukończone 18 lat ( najpóźniej do 29.04.2014 r.),
5.2. wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.05.2014 r. w godzinach 7.30 – 9.00 znajdującym się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie,
5.3. podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację,
5.4. warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

6. ZGŁOSZENIA

6.1. Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem 
http://sts-timing.pl/biegjanakilinskiego/index.php
6.2. Informacje o harmonogramie wnoszenia opłaty startowej i rachunkach:
– opłata startowa wynosi:

 • w terminie do 15.04.2014 r. – 30,00 zł.
 • w terminie od 16.04.2014 r. do 03.05.2014 r. – 40,00 zł.

Chęć otrzymania rachunku należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym i podać niezbędne dane.

6.3. Opłata startowa jest dokonywana za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio po rejestracji internetowej.
6.4. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
6.5. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 500 osób lista startowa zostaje zamknięta.
6.6. Zgłoszenia przez internet na stronie: http://biegkilinskiego.pl/
6.7. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
6.8. Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby (upoważnienia nie będą brane pod uwagę).
6.9. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów wbudowanych w numer startowy zwrotnych.
6.9. W młodzieżowych biegach im. Henryka Bisikiewicza i biegach krótkodystansowych mają prawo startu uczniowie szkół podstawowych oraz I i II klas szkół gimnazjalnych – urodzeni w latach 1999 – 2006.

7.TRASA BIEGU
7.1. Trasa XXIII Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego –21,097km – trasa jest atestowana.
Start – Mogilno Rynek, Przebieg trasy ul. Benedyktyńska, Poznańska, a następnie przez miejscowości: Żabno, Wylatowo, Krzyżownica, Popielewo, Zieleń, ulicami miasta Trzemeszna: Orchowska, Mickiewicza, Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, pl. Kilińskiego, ul. Św. Jana, pl. Kosmowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sportowa, Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie.
7.2. Program XXIII Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego:

 • 9 .15 – otwarcie
 • 9 .30 – odjazd autokarów na start (Mogilno Rynek)
 • 10 .30 – start ostry biegu głównego – Rynek Mogilno
 • 13.30 – zakończenie imprezy Stadion Miejski w Trzemesznie.

7.3. Biegi krótkodystansowe: Stadion Miejski w Trzemesznie
a) 100 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2006
b) 200 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2005
c) 300 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2004
d) 400 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2003

Start około godz. 9.45.

7.4. Młodzieżowe Biegi im. Henryka Bisikiewicza – biegi odbywać się będą ulicami miasta Trzemeszna z metą na Stadionie Miejskim.
a) 800 m – dziewczęta, rocznik 2001 – 2002 (V-VI)
b) 1000 m – chłopcy, rocznik 2001 – 2002 (V-VI)
c) 1000 m – dziewczęta, rocznik 1999 – 2000 (I-II gimn.)
d) 1200 m – chłopcy, rocznik 1999 – 2000 (I-II gimn.)

Każdy zawodnik musi posiadać kartkę z imieniem, nazwiskiem, rocznikiem oraz pieczątką szkoły. Uroczyste otwarcie godz. 9.15, start od godz. 10.20, zakończenie Biegów Młodzieżowych ok. godz. 11.00.

8. KLASYFIKACJA, NAGRODY

8.1. W XXIII Ogólnopolskim Biegu im. Jana Kilińskiego przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn, oraz klubów.
Mężczyźni:                 Kobiety:
OPEN                           OPEN
M18: 18 – 29 lat          K18: 18 – 29 lat
M30: 30 – 39 lat          K30: 30 – 39 lat
M40: 40 – 49 lat          K40: 40 – 49 lat
M50: 50 – 59 lat          K50: 50 – 59 lat
M60: 60 – 69 lat          K60: 60 – 69 lat
M70: + 70 lat               K70: + 70 lat
Zwycięzcy w kat. generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody pieniężne za zajęcie miejsc I – III w wysokości:

 • I miejsce 700zł
 • II miejsce 500zł
 • III miejsce 400zł

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
Wśród wszystkich zawodników biegu głównego rozlosowane zostaną cenne nagrody rzeczowe np.: TYGODNIOWE WCZASY Z RODZINĄ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „JUTRZENKA” W GOŁĄBKACH (termin wczasów do uzgodnienia z właścicielem ośrodka),  kuchenkę mikrofalową, odkurzacze, miksery oraz inny sprzęt AGD, sprzęt sportowy.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowy medal oraz pakiet startowy: koszulka techniczna, napój izotoniczny OSHEE oraz napój energetyzujący TIGER, baton, woda, talon na kawę lub herbatę.
8.2. Klasyfikacja drużynowa – liczone będą czasy 4 pierwszych zawodników z poszczególnych drużyn. Trzy najlepsze zespoły otrzymają puchary.
8.3. Biegi młodzieżowe zostaną rozegrane i sklasyfikowane indywidualnie w poszczególnych grupach. Wszyscy uczestnicy zostaną sklasyfikowani, a najlepsi otrzymają medale i nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymują:
Biegi uliczne – pierwszych 6 zawodników,
Biegi dziecięce – pierwszych 6 zawodników

9.RÓŻNE
9.1. Dojazd do Trzemeszna oraz koszty wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
9.2. Przejazd z Trzemeszna na start (w Mogilnie) zapewnia Organizator o godz. 9.30.
9.3. Bezpłatne zakwaterowanie uczestników XXIII Biegu im. Jana Kilińskiego Organizator rezerwuje w dniach z 2 na 3 maja 2014 r. w Hali OSiR przy ul. Piastowskiej 11 ( nr tel. 61 415 40 96 ).
9.4. Sekretariat Biegu mieści się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie i czynny będzie w godz. 7.30-9.00. Numery startowe wydawane będą w dniu 3 maja od godz. 7.30 – 9.00 w sekretariacie, a od godz. 9.30 na Rynku w Mogilnie.
9.5.Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9.6.Organizatorzy ponadto przewidują:

 • urządzenie czterech punktów odżywczych na trasie Biegu głównego oraz posiłek po zakończeniu Biegu na Stadionie Miejskim w Trzemesznie,
 • zabezpieczenie medyczne na Stadionie w Trzemesznie oraz karetkę pogotowia na trasie.

9.7. W przypadku pytań prosimy o kontakt: osir-trzemeszno@o2.pl , telefonicznie OSiR Trzemeszno 61 4154096, Edyta Koperska tel. 691 808 908 lub Mariusz Kowalczyk 500 296 580.
9.8. Zgłoszenie do Biegu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Biegu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych o innych biegach.

9.9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

Dodaj komentarz