Loteria fantowa

SPRZEDAŻ LASÓW BIEGOWEJ LOTERII FANTOWEJ

W DNIU 03.05.2018

936 SZT X 2 ZŁ = 1.872,00 ZŁ

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na organizację kolonii  oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży latem 2018 r.   zamieszkałej w Gminie Trzemeszno.

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ

Biegowa loteria fantowa

 1. Nazwa loterii fantowej:

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Biegowa loteria fantowa” podczas XXVII Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego  przez  Stowarzyszenie TERAZ.

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową:

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie TERAZ.

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie:

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego

w Poznaniu.

 1. Podstawa prawna:

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 1. Zasięg loterii fantowej:

Loteria organizowana jest na terenie Stadionu Miejskiego w Trzemesznie, ul. Sportowa 19, 62-240 Trzemeszno.

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej:

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na organizację kolonii  oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży latem 2018 r.   zamieszkałej w Gminie Trzemeszno.

 1. Czas trwania loterii fantowej:

Sprzedaż losów będzie trwać: 03.05.2018 r. w godz. 7.00-13.00.  Losowanie odbędzie sie 03.05.2018 r. o godz. ok. 13.30. Reklamacje można składać do godz. 16.00. dnia 03.05.2018 r. Rozpatrzenie reklamacji będzie trwało do 30 min. Zakończenie loterii  godz. 16:30 w dniu 03.05.2018 r.

 1. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii:

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów  loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 2000 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu  loteryjnego wynosi 2,00 zł brutto.

8.3. Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj. 1,2,3….2000 oraz stemplem Stowarzyszenia Teraz w Trzemesznie. Każdy z losów będzie składał się z dwóch części kolorowej (niebieskiej bądź pomarańczowej) i białej. Część kolorowa niebieska trafi do urny, z której będą losowane nagrody dla dorosłych tj. od nr 1 do nr 1000, natomiast część kolorowa pomarańczowa trafi do urny, z której będą losowane nagrody dla dzieci tj. od nr 1001 do nr 2000. O wyborze zakupu losu w kolorze decyduje kupujący.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych:

Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniu 03.05.2018 r. w godz.  7.00-13.30 na terenie Stadionu Miejskiego w Trzemesznie przy ul. Sportowej 19.

 1. Uczestnicy loterii fantowej:

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2.  W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 1. Zasady organizacji loterii fantowej:

11.1.   Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu. Losy będą sprzedawane przez  12 osób, które będą posiadać identyfikatory z napisem: „Biegowa loteria fantowa Stowarzyszenie TERAZ  03.05.2018 r.”. Ponadto będzie wytyczony punkt sprzedaży losów oznakowany napisem „Biegowa loteria fantowa”,  w którym będzie postawiona urna, do której należy wrzucać zakupione losy. Osoby sprzedające losy będą informować o miejscu, w którym znajduje się urna.

11.2. Cena 1 losu wynosi 2,00 zł brutto.

11.3. Do sprzedaży zostanie przeznaczonych  2000  losów.

11.4. W  loterii wezmą udział osoby, które kupią los oraz umieszczą odcięty numer losu w urnie, przeznaczonej do losowania, stojącej przy punkcie sprzedaży losów oznakowanym napisem „Biegowa loteria fantowa”.

11.5. Wszystkie losy biorą udział w losowaniu 40 nagród.

11.6. Każdy uczestnik „Biegowej loterii fantowej” może kupić dowolną liczbę losów.

 1. Nagrody loterii fantowej:

12.1. W loterii będzie rozlosowanych 40 nagród.

Lista nagród, które będą rozlosowane wśród losów w kolorze pomarańczowym:

Lp. Nazwa produktu Ilość
                     1. PLECAK OUTHORN COL16-PCU671 JOY BALANCE EMERALD 2
                     2. SŁUCHAWKI NAUSZNE Z MIKROFONEM DLA GRACZY CROW 2
                     3. SŁUCHAWKI NAUSZNE Z MIKROFONEM STI 2
                     4. LAMPKA BIURKOWA SKŁADANA 24 LED 2
                     5. KUBEK + MYDELNICZKA KOTKI 1
                     6. MASKA DO PŁYWANIA 1
                     7. BASEN NAMIOT 1
                     8. RAKIETKI DO BADMINTONA 2
                     9. PIŁKA DO NOGI SELECT 1
              10. PIŁKA DO SIATKI PRINCESS BEACH 1
              11. PIŁKA DO KOSZ AXER 1
              12. ROWER MTB FULL GÓRSKI TRENDBIKE 26 2 X AMOR WYPRZ N 1
              13. TABLET 7” QUAD CORE,HDD 8GB, RAM 1 GB,2XKAMERA 1
              14. FRISBEE 2

 

Lista nagród które będą rozlosowane wśród losów w kolorze niebieskim:

Lp. Nazwa produktu Ilość
                     1. BLENDER RĘCZNY HOFFEN 700W 1,5L KRUSZY LÓD 1
                     2. DZBANEK FILTRUJĄCY DAFI TAHO 2,4L + 2 FILTRY NVY 1
                     3. GOFROWNICA DO WYPIEKANIA MUFFINÓW 51852 1
                     4. ODKURZACZ WORKOWY BLAUPUNKT VCB201 80DB 700W MAŁY 1
                     5. CYFROWY BUDZIK ZEGAR PODŚWIETLANY KALENDARZ EC-W 1
                     6. TORBA TURYSTYCZNA PODRÓŻNA SEMI-LINE BSC49 KOLOROW 1
                     7. TORBA SPORTOWA TURYSTYCZNA SEMI-LINE BSC49 BLK-PNK 1
                     8. PLECAK ROWEROWY TURYSTYCZNY BSL60 BEZ BUKŁAKA 2
                     9. MATERAC DMUCHANY WELUR 185x76x22 cm BESTWAY 67000 1
              10. SŁUCHAWKI CANYON CNS-SEP1BL DO BIEGANIA SPORT 2
              11. PLECAK ZINA 1
              12. BLENDER RĘCZNY ROBOT KUCHENNY ESPERANZA 1
              13. EKSPRESS PRZELEWOW DO PARZENIA  KAWY ARABICA 1
              14. MŁYNEK DO MIELKENIA  KAWY CAPUCCINO 2
              15. BLENDER KIELICHOWY MIKSER ROBOT PINA COLADA 1
              16. CYFROWA WAGA KUCHENNA PINEAPPLE 2
              17. 3 – DNIOWE WCZASY W OW „JUTRZENKA” w GOŁĄBKACH 1

 

12.2.  Łączna wartość puli nagród wynosi 2.623,99  brutto.

12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi 65,60 %.

12.4. Fundatorem nagród jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.

12.5. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.6. Zwycięzcom w „Biegowej loterii fantowej” nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

 1. Miejsce, termin i sposób losowania nagród:

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 03.05.2018 r. na Stadionie Miejskim w Trzemesznie po ukoronowaniu zwycięzców XXVII Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego. Godzina losowania określona jest o godz. 13.30. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 11.1 regulaminu. Losy zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

13.2.  Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania kuponów z urny będą dokonywać dzieci z widowni.

13.3. W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną  lub powielonego inną techniką,  Komisja Loterii „Biegowej loterii fantowej” stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.4. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.

13.5. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

13.6.  Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

13.7. Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników „Biegowej loterii fantowej”.

13.8.  Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez członka komisji loterii.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1.  Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 03.05.2018 r.

14.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

14.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 03.05.2018 r., po godz. 16.00 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Biegowa loteria fantowa”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od momentu jej złożenia w siedzibie Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.

 • . Decyzja Komisji Loterii „Biegowa loteria fantowa” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14.5.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. Postanowienia końcowe

15.1.   Wzięcie udziału w loterii „Biegowa loteria fantowa” i zakup losu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

15.2. Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu sprzedaży losów, siedzibie organizatora  „Biegowa loteria fantowa” oraz w na stronie biegu www.bieg-kilinskiego.pl

15.3. Cały dochód z „Biegowej loterii fantowej” zostanie przeznaczony na organizację kolonii półkolonii latem 2018 r.   dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Trzemeszno.

15.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.

15.5. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego  w Poznaniu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

15.6. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z póź. zm.)

15.7. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Jest to półmaraton z Mogilna do Trzemeszna. Bieg główny odbywa się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, powiatu mogileńskiego i gnieźnieńskiego, ze startem na Rynku w Mogilnie i metą na Stadionie Miejskim w Trzemesznie. Droga asfaltowa.