Historia biegu

Od 1992 roku w rocznicę Konstytucji 3 Maja, na obszarze dwóch województw – wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego organizowany jest Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego. Bieg wrósł w tradycję Gminy Trzemeszno, propaguje aktywny wypoczynek oraz stanowi doskonałą formę promocji Gminy Trzemeszno i regionu.
Zamysł organizowania w Trzemesznie dużej imprezy biegowej, która nawiązywałaby do tradycji Chodów o Złote Buty Jana Kilińskiego organizowanych od 1980 roku w Warszawie, zrodził się na początku lat 90-tych. W styczniu 1992 roku rozpoczęły się przygotowania do zorganizowania w Trzemesznie biegu długodystansowego o randze ogólnopolskiej. Organizatorzy postawili sobie następujące cele: popularyzowanie Szlaku Piastowskiego, upamiętnienie postaci Jana Kilińskiego oraz upowszechnienie biegania – najprostszej i najefektywniejszej formy podnoszenia sprawności fizycznej.
Wybór patrona biegu nie nastręczał trudności. Nawiązanie do Międzynarodowych Zawodów w Warszawie, których także sponsorem był pan Henryk Bisikiewicz z Trzemeszna, fundujący tradycyjnie złote buty, jednoznacznie wskazywało, że tylko Jan Kiliński może patronować trzemeszeńskiej imprezie.
Bieg główny od początku odbywa się na trasie Mogilno-Trzemeszno, ze startem na Rynku w Mogilnie i metą na Stadionie
Miejskim w Trzemesznie. Pierwszych 16 biegów odbywało się na dystansie 18,2 km, natomiast począwszy od 2008 roku odbywa się on częściowo zmieniona trasą jako półmaraton.
Imprezie głównej towarzyszą uliczne biegi młodzieżowe i dziecięce biegi krótkodystansowe, mające za patrona (od 1996) Pana Henryka Bisikiewicza, które urzeczywistniają masowy charakter imprez.
Bieg długodystansowy jest wiodącą imprezą, a o jej ogólnopolskiej randze i charakterze świadczy także przekrój uczestników. Corocznie silnie reprezentowane jest środowisko Poznania, Gniezna, Bydgoszczy, Torunia, Swarzędza, Inowrocławia, Koła, Gniewkowa, pojawili się także biegacze z odległych części Polski, np. ze Szczecina, Olsztyna i Wrocławia, a nawet z zagranicy z Bułgarii, Turcji i Ukrainy.
Cenną pamiątką trzemeszeńskich biegów są medale oraz inne materiały reklamowe, jak koszulki i torby foliowe, których bohaterem był zawsze trzemeszeński szewc.
Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego jest obecny na biegowej mapie Polski od wielu lat, ma swoją renomę i markę wśród biegaczy i niewątpliwie wrósł już na dobre w tradycję Gminy Trzemeszno. Od roku 2011 Bieg zaliczany jest do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie. Wpisuje się doskonale w tzw. modę na bieganie – można powiedzieć, że także ją wykreował, a dla środowiska trzemeszeńskiego – od ponad 20 lat – rocznica Konstytucji Trzeciomajowej kojarzona jest z bieganiem, któremu niepodzielnie towarzyszy Jan Kiliński.
 
Żródło: TMI „Kosynier” , nr okolicznościowy(203) 2010 r.

Dodaj komentarz

Jest to półmaraton z Mogilna do Trzemeszna. Bieg główny odbywa się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, powiatu mogileńskiego i gnieźnieńskiego, ze startem na Rynku w Mogilnie i metą na Stadionie Miejskim w Trzemesznie. Droga asfaltowa.